Zbiory prywatne, pergamin, księga Estery.

Obiekt przed i po konserwacji.