Gorek Restauro

Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Ruskowy Bród 79A
03-289 Warszawa

 

NIP: 5242912629

REGON: 387963299

KRS: 0000962418

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50 000zł

 

 

Telefon

695 747 396
601 515 529
607 079 557