Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, dokument pergaminowy Burmistrz, rajcy i ławnicy m. Münster proszą burmistrzów i rajców i ławników m. Torunia, aby majątek przekazali, 1350 r.

Obiekt przed i po konserwacji.