Wrocław, starodruki z XVI i XVII w. ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich