Wrocław, kościół pw. św. Elżbiety – Sakramentarium 1455 r.

Późnogotyckie sakramentarium znajdujące się w północnej części prezbiterium kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

Sakramentarium powstało w latach 1453 – 55, a jego autorem wykonawcą jest Jodokus Tauchen. Składa się z stopy i strzelistej, ażurowej iglicy baldachimu. Stopa, w przekroju sześcioboczna, dekorowana o profilowanej podstawie, na rogach której umieszczono symbole czterech ewangelistów, autoportret autora oraz pomocnika. Policzki ozdobiono dekoracją maswerkową. Na stopie wsparto sześcioramienną gwiazdę podtrzymywaną dodatkowo przez sześć kolumienek przylegających do załamań stopy oraz sześć aniołów. Brzeg gwiazdy obiega minuskułowa inskrypcja gotycka. Baldachim dwustrefowy, wieloelementowy wykazuje silny wertykalizm. Zbudowany został z ażurowej konstrukcji: u dołu kolumny oraz wsparte na nich maswerki, pinakle o skomplikowanej architekturze.