Warka, zabytki ruchome na podłożu papierowym ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Puławskiego

Warka, zabytki ruchome na podłożu papierowym ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Puławskiego.