Warka, Muzeum im. Kazimierza Puławskiego, Przywilej dla wareckiego cechu szewców wydany przez Stefana Batorego, Kraków 1576 r.

Obiekt przed i po konserwacji.