Tykocin, Kościół Trójcy Przenajświętszej – muzeum parafialne

W ramach projektu prac konserwatorskich, restauratorskich i budowalnych, zaprojektowano i zaaranżowano muzeum parafialne prezentujące obiekty związane z fundacją kościoła oraz osobą fundatora Jana Klemensa Branickiego i jego działalnością artystyczną. Ekspozycjom towarzyszą prezentacje audiowizualne, obejrzeć można m.in. film rejestrujący wyniki badań radarowych ogrodów klasztornych oraz wysłuchać fragmentów Kazania Konsekracyjnego Kościoła. Umieszczone przy obiektach kody QR umożliwiają odsłuchanie szerszych informacji lub obejrzenie załączników graficznych.

Wystawa podzielona jest na obszary tematyczne:

A. PARTER – przedstawione są efekty badań archeologicznych przeprowadzonych w kościele i na terenie zespołu misjonarskiego w Tykocinie w postaci eksponatów i plansz.

  • Ekspozycja zabytków archeologicznych i informacje o badaniach na terenie przykościelnym, dziedzińca plebanii i ogrodów.
  • Wyniki badań antropologicznych w krypcie XIX-wiecznych patronów kościoła.

B. PIETRO – przedsionek – aranżacja wnętrza ukazuje:

  • Ikonografię przedstawień, inspiracje i wzorce graficzne, które wykorzystywali artyści tworzący dzieła sztuki w kościele.
  • Monety z mennicy tykocińskiej.

C. PIETRO – kapsuła czasu – zamknięta przestrzeń stanowiąca śluzę czasu, przenosząca widza w lata budowy kościoła. Można tu posiąść wiedzę o Europie i świecie w połowie XVIII w., zapoznać się z mapą polityczną Europy i Rzeczypospolitej, rejestrem najważniejszych konfliktów zbrojnych, a także z najciekawszymi wydarzeniami na świecie.

D. PIETRO – sala muzealna (loża patronacka) poświęcona jest fundatorom kościoła – Janowi Klemensowi Branickiemu i żonie hetmana Izabeli z Poniatowskich Branickiej. Wśród wielu eksponatów można zapoznać się z:

  • Portretami Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej autorstwa A. Tallmanna z 1749–1750.
  • Drzewem genealogicznym ukazującym właścicieli Tykocina od XVII do XIX w.
  • Grafikami paryskiego architekta Nicolasa Pineau będącymi inspiracją dla ołtarzy bocznych w Tykocinie.
  • Sakralnym rzemiosłem artystycznym fundacji Branickiego oraz funkcjonującym w czasie konsekracji i wkrótce po niej.
  • Planszami przedstawiającymi Tykocin w XVIII w. oraz działalność fundacyjną Jana Klemensa Branickiego na terenie Rzeczypospolitej ­w ­Tykocinie.