Tykocin, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, obraz Matka Boża Szlachecka, z początku XVII w.

Obraz wzorowany jest na ikonie Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Przedstawienie to zaliczane jest do typu Panagia Hodegetria, określane również jako Matka Boska Śnieżna. Nazwa ta jest związana z legendą o śnie papieża Liberiusza i patrycjusza Jana. Fundację obrazu wiąże się z osobą Katarzyny z Sapiehów Branickiej (1674–1720), od 1686 żony Stefana Mikołaja Branickiego. Obraz został uratowany z pożaru dawnego kościoła. Obecnie umieszczony jest w ołtarzu bocznym nawy północnej, najbliższym prezbiterium.