Poznań, 2 Atlasy, ok. 1710 r. ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich