Łomża, Muzeum Diecezjalne, obraz św. Antonii, XVII w.

Łomża, Muzeum Diecezjalne, obraz św. Antonii, XVII w. pochodzi z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokołach. Z pewnością był to obraz ołtarzowy, o czym świadczą wymiary obiektu. Pierwotnie, kompozycja miała kształt prostokąta, a w lewym górnym rogu widoczna była całkowicie postać Matki Boskiej. Zapewne w XVIII w. przeniesiono obraz do nowego ołtarza i zmieniono jego kształt w górnej części, dostosowując go do formy nastawy. Wizerunek św. Antoniego cieszył się z pewnością sporym kultem wiernych, o czym świadczą liczne przemalowania (czyli odnowienia) i ślady po mocowaniu koszulki oraz koron nad głowami św. Antoniego i Jezusa.