Kraków, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, siedem albumów z fotografiami z XIX/XX w.

Kraków, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, siedem albumów z fotografiami z XIX/XX w., pochodzących ze zbiorów prywatnych:
Album Japonia Azja, nr inw. III_57363 F/1-89
Album Japonia Azja, nr inw. III_57364 F
Album „Dr. I. Kopernicki”, nr inw. III_57357_F
Album Typy Szlachty polskiej, nr inw. III_57358
Album Fotogra czny „Bałkany”, nr inw. III/57359
Album Rodzinny I II, nr inw. III/90432
Album Rodzinny III, nr inw. III/90433