Krąg, kościół pw. Zwiastowania NMP

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele w Krągu wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców.