Kołobrzeg, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP, obraz Uzdrowienie Naamana, 1701 r.

W narożnikach po oczyszczeniu odsłonięto herby, które udało się odczytać i częściowo zrekonstruować.