Kołobrzeg, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP, obraz Ecce Homo, 1640 r.

Autor, warsztat i szkoła: Joachim Knochenhauer.

O wcześniejszych konserwacjach obrazu świadczy inskrypcja na dolnej listwie ramy: RENOVAT. ANNO. 1715. Anepote. ÆGIDIO.KNOCHENHOWER., a poniżej dużo mniejszymi literami: RENOV 1817.

W ramach prac m.in. ustabilizowano pracę desek i wykonano nową ramę z poprzeczkami stabilizującymi drewniane podłoże, a także kompozycja obrazu stała się bardziej czytelna. Uwidocznione zostały wszystkie detale przedstawienia oraz tło sceny. Wyraźnie można rozróżnić mimikę twarzy, poszczególne elementy strojów postaci, konstrukcję nakryć głowy, hafty na szatach czy desenie tkanin. Czytelne stały się różne rodzaje broni drzewcowej trzymanej przez żołnierzy Piłata. Można dostrzec wśród nich włócznię, szponton, halabardę i wiele innych. Uwidoczniły się szczegóły scenografii i przedstawienia. Wyraźniejsze są detale architektury: profile gzymsów, okna i nisze na elewacjach. Znajdujący się po lewej stronie kompozycji obelisk zwieńczony głową cesarza w wieńcu laurowym, wcześniej praktycznie niewidoczny, został wydobyty z tła. Czytelne stały się poszczególne grupy postaci, a ich pozy i wzajemne relacje układają się w logiczną całość. Odsłonięta została pierwotna kolorystyka: żywsza, chłodniejsza i oparta na silniejszych kontrastach w stosunku do stanu przed rozpoczęciem renowacji.