Kołobrzeg, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP, obraz Cnotliwa niewiasta, 1494 r.

Obraz przedstawia alegorię cnót kobiecych, co objaśnia napis umieszczony wokół personifikacji (w tłumaczeniu za: I. Galicka, 1960, maszynopis w archiwum Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu):

Figura przedstawia kobietę o dobrym prowadzeniu, która jest zachowana we czci. Na skroniach uszy moje otwieram kluczem, abym mogła słuchaś słowa Bożego, tak chcę czynić ciągle. Chcę unikać zarozumiałości, tak jak gołąbek biały, widząc w nim /Ukrzyżowanym/zbawienie. I taka jest moja rada. Noszę sploty węża naokoło mojego ciała, abym była zabezpieczona przed sromotą. Chodzę na kopytach końskich, ażebym nie popadła w grzech, który jest słodki, a jednak gorzki. Widzę ostro jak ten sokół, mogę rozpoznać pobożnych nawet przy żarcie. Aby się uchronić przed głupimi pytaniami, przed kpiną – noszę kłódkę na mych ustach, ażeby niegodne słowo z nich nie wyszło, żeby nikt zbędnych słów ode mnie nie słyszał, a biednym dam chętnie możliwość mówienia, abym mogła zapewnić sobie życie wieczne. Noszę zielony wieniec na znak wierności, żeby moja wierność do Niego /Boga/ trwała, żebym nie straciła mych cnót, żebym na pewno mogła zasłużyć na wieczne niebo. Amen.