Katowice, Muzeum Śląskie, Tryptyk z Zarzecza, ok. 1500 r.

Katowice, Muzeum Śląskie, Tryptyk z Zarzecza, ok. 1500 r. z przedstawieniem dwóch św.  biskupów oraz ze św. Lucjuszem i św. Emeritą został odnaleziony w 1927 r. przez wybitnego historyka sztuki Tadeusza Dobrowolskiego, obiekt umieszczony był wówczas w przydrożnej kaplicy w Zarzeczu.

Lewe skrzydło awers – św. Konrad (biskup Konstancji), rewers – św. Lucjusz.

Prawe skrzydło awers – św. Cyprian/Ulryk (biskup Augsburga), rewers – św. Emerita.