Kalisz, Kościół pw. św. Stanisława i św. Wojciecha, Ambona drewniana intarsjowana, wczesnobarokowa, I poł. XVII w.

Najstarszym elementem wyposażenia w kościele jest manierystyczna intarsjowana ambona z herbem arcybiskupa, powstała z fundacji prymasa
Stanisława Karnkowskiego w związku z konsekracją kościoła jezuitów w Kaliszu.