Jamno, kościół filialny MB Różańcowej

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele w Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców.