Gościkowo-Paradyż, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Marcina z Tours, ołtarz główny

Klasztor paradyski jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych Ziemi Lubuskiej. Ołtarz główny z 1739 roku, wybitne dzieło późnobarokowego snycerstwa oraz obrazy ołtarzowe Feliksa Antoniego Schefflera (1701–1760), są zaliczane do najwyższej klasy dzieł sztuki. Bogata, wielobarwna marmoryzacja ołtarza, której kolorystykę radykalnie zbarbaryzowała renowacja przeprowadzona w 1928 r., zniknęła ostatecznie w latach 60-tych XX  w. pod warstwą klasycyzujących bieli i szarości.

Badania technologiczne obiektu, które przeprowadzano od 2011 roku i prace konserwatorskie zostały podzielone na wieloletnie etapy prac.

Głównym celem konserwacji jest likwidacja przyczyn zniszczeń i przywrócenie ołtarzowi wyglądu możliwie zbliżonego do XVIII-wiecznej koncepcji estetycznej.