Białystok, Zbiory Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego.

Stanisław Zachariaszewicz Włoszek podskarbi litewski dziedzic na Juchnowcu za zgodą króla Zygmunta Augusta funduje i uposaża we wsi Juchnowiec [obecnie Kościelny] kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, Matki Bożej i Wszystkich Świętych, Wilno, 12 listopada 1547 r.

Białystok, osiem dokumentów ze Zbiorów Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego:

  • Stanisław Zachariaszewicz Włoszek podskarbi litewski […] funduje i uposaża we wsi Juchnowiec kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, Wilno,12 listopada 1547 r.
  • Stanisław Zachariaszewicz Włoszek podskarbi litewski […] funduje i uposaża we wsi Juchnowiec kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, Matki Bożej i Wszystkich Świętych, Wilno, 12 listopada 1547 r.
  • Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłł wojewoda wileński i kanclerz WKL funduje i uposaża kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Anny, św. Mikołaja i Leonarda oraz Wszystkich Świętych we wsi Kalinówka, 27 kwietnia 1511 r. [die dominico Conductus Paschae], Goniądz
  • Zygmunt [III] król Polski etc. potwierdza dokument fundacyjny kościoła w Małaszówce-Dąbrowie, wystawiony przez Piotra Wiesiołowskiego podskarbiego [thesaurarius] WKL starostę rumborskiego, kowieńskiego, leśniczego nowodworskiego i perstuńskiego 6 stycznia 1595 r. oraz powiększa uposażenie kościoła o dziesięcine z każdej włóki wszystkich poddanych leśnictwa nowodworskiego i o prawo wrębu do puszczy za wiadomością podleśniczych, 12 kwietnia 1595 r., Kraków
  • Bona królowa Polski etc. uposaża kościół parafialny w Nowym Dworze, 1 sierpnia 1547 r., Piotrków
  • Zygmunt [III] król Polski etc. potwierdza przekazanie na rzecz altarii pw. Przemienienia Pańskiego przy kościele parafialnym w Nowym Dworze, ufundowanej przez proboszcza ks. Wojciecha Krzyczkowskiego, stawu z młynem i sadzawki przy grobli na rzece Biebrzy; które burmistrz i rada miasta Nowy Dwór 3 czerwca 1597 r. oddali ks. Krzyczkowskiemu pod warunkiem opłacania rocznego czynszu do skarbu państwa oraz udostępniania stawu do użytkowania mieszkańcom miasta, 21 listopada 1597 r., Warszawa
  • Zygmunt [III] król Polski etc. potwierdza dotychczasowy fundusz altarii pw. Przemienienia Pańskiego przy kościele parafialnym w Nowym Dworze w zakresie gruntów, domów i innych dochodów, 10 października 1597 r., Warszawa
  • Bartłomiej Niszczycki kanonik płocki, komisarz wyznaczony przez Stolice Apostolska, wydaje dekret pomiędzy plebanem bielskim Łukaszem z Księżopola a kanonikiem chełmskim i proboszczem w Suchożebrach Wawrzyńcem Zeleżnickim, w sprawie wakującego po ks. Stanisławie Brelinskim beneficjum kościelnego w Rozbitym Kamieniu i przysadza je Łukaszowi z Ksieżopola, 22 listopada 1530 r. [indictionetertia die vero lunae vigesima secunda mensis Novembris], Rzym.