Białystok, Muzeum Archidiecezjalne, obraz Ukrzyżowanie, XVII w.

Białystok, Muzeum Archidiecezjalne, obraz Ukrzyżowanie, XVII w. pochodzi z kościoła w Karpowiczach k. Suchowoli. Po usunięciu grubych warstw przemalowań zmieniła się kolorystyka obrazu oraz wyraźniejsze stały się cechy postaci stojących pod krzyżem. Postać po prawej stronie okazała się być całkowicie przemalowana.